Tisztelt Szülők! 

A kihirdetett kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, illetve a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezésére iskolánkban hétfőn és kedden kerül sor. Az átmeneti időszakban kérjük türelmüket és megértésüket. A hivatalos felületeinken (KRÉTA, honlap) illetve az osztály kör-e-mailen keresztül folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Tisztelettel: Simsik Zsuzsanna