Oktatási formák

Természettudományi irányultságú oktatás

Elmondhatom, mit tégy, hogyan csináld, és elfelejted. Megmutathatom neked, és lemásolod. Csak ha magad cselekszel, érted meg igazán. (Kínai közmondás) A fenti közmondás jelentését is szem előtt tartva iskolánk a 2009/2010-es tanévben emelt óraszámú természetismeret…

>>>
Német nemzetiségi oktatás

A német nemzetiségi osztályainkban folyó oktató-nevelő munkát a Nemzeti alaptanterven, a kerettantervi rendeleteken kívül a Nemzeti etnikai kisebbségek oktatásának irányelvei határozzák meg. A nemzetiségi oktatás célja a hagyományok megőrzése, a nemzetiségi identitás elmélyítése. Sajátos helyzetet teremt,…

>>>
Ének-zene irányultságú oktatás

Az általános képzéstől ez a csoport abban tér el, hogy a gyerekek első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulják az ének-zene tantárgyat. Az idegen nyelv választható (angol vagy német). Negyedik osztálytól heti 3 órában játékos jelleggel…

>>>
Informatika irányultságú oktatás

Örökérvényű igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. Tehát arra, ami fontos az életben. A jól képzett, jól felkészült, a változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új lehetőségek kihasználatlanok maradnak. Ezért kezdtünk el iskolánkban…

>>>
Angol tagozat

Iskolánkban a 2010/11-es tanévtől emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet. Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy a tanulók az 1. évfolyamtól kezdve magasabb óraszámban tanulják a nyelvet. Ez 1. 2. és 3. osztályban 3…

>>>