Jelenünk röviden

Budaörs legújabb és legmodernebb iskolaépületében 2010 januárja óta működik intézményünk.

Megjelenésével, belső kialakításával és egyedülállóan magas technikai felszereltségével minden területen megfelel a XXI. század elvárásainak.

Közel 12000 négyzetméteren tucatnyi szaktanterem, köztük több nyelvi és számítástechnikai labor, jól felszerelt könyvtár és olvasóterem is helyet kapott. Az épülethez tartozik egy elválasztható tornacsarnok, egy gyógy-testneveléshez is használható tükrös tornaszoba, valamint egyéni foglalkozások megtartására alkalmas fejlesztő és logopédia termek.

Minden teremben interaktív tábla segíti a tanulók és pedagógusok munkáját. Az új falak közé magunkkal hoztuk iskolánk 270 éves szellemiségét, hagyományait és szokásait.

Büszkék vagyunk elődeink munkájára, akik megalapozták iskolánk jó hírnevét, s mi arra törekszünk, ugyanilyen elismerésre méltóak legyenek nevelési és oktatási elveink, eredményeink.

Az általános tantervű képzés mellett öt emelt szintű képzést biztosítunk. A nyelveket, az informatikát (számítástechnikát) és a technikát csoportbontásban tanítjuk, a matematika oktatását 7-8. évfolyamon ún. nívócsoportos formában szervezzük.

Lehetőség van mindennapos testmozgásra a testnevelés órákon kívül délutáni sportköri formában. Az iskolában főállású gyógytestnevelő is foglalkozik a gyerekekkel.

Számtalan szakkörből választhatnak a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően a szabadidő hasznos eltöltésére. Munkánkat főállású logopédus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti.

Napközibe minden jelentkezőt fel tudunk venni, ahol a gyermek étkeztetésén kívül a házi feladat elkészítése mellett színes programokat kínálunk a gyerekeknek. Erdei iskola, sí-tábor, nyári táborok színesítik a tanévet és a szünidőt. A német nyelvtudás elmélyítése a német nemzetiségi képzésben részesülő tanulókat többször elviszik Ausztriába.

A mindenkori 6. évfolyamosokkal 1 hetes ausztriai táborozáson veszünk részt, melynek keretein belül lehetőség nyílik egy ottani iskola tanulási óráin való részvételre is. A gyerekek szép eredményeket érnek el különböző szintű tanulmányi versenyeken.

Számtalan érdekes programon vehetnek részt tanulóink, melyeket a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezünk. Minden évben tartunk nyílt napokat, amikor az érdeklődők megtekinthetik a tanórákat.———-

Az iskolánkban tanuló gyermekek érdekében létrehoztuk a Gyermekeinkért Közösen Alapítványt, melynek adószáma: 18660685-1-13. A befolyó összegeket a Kuratórium tagjaival egyeztetve általában a technikai fejlesztésre fordítjuk. Az alapítvány minden évben jótékonysági bált is szervez.

Reméljük, hogy a jövőben is mindenki lehetőségeihez mérten, ill. adója 1%-át az iskola alapítványának javára fogja felajánlani.