ISKOLAORVOS: Dr. Márkus György
ISKOLAVÉDŐNŐ: Sárossy Orsolya
Elérhetőség: Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Orvosi szoba
Tel: +36 / 70 528 7723
Email:  iskolavedono@outlook.com
Postacím:  2040 Budaörs, Hársfa u. 29.
Gondozási terv és anamnézis  DOCX>>
Szülői nyilatkozat a fejtetvességgel kapcsolatban DOCX>>
Tájékoztató fejtetvességről  DOCX >>

ISKOLAPSZICHOLÓGUS – BEMUTATKOZÁS

Kürthy Anna vagyok, pszichológus és fejlesztő irodalomterapeuta. Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Apor Vilmos Főiskolán végeztem. Hiszek abban, hogy egy bátorító, bizalmi közeg képes felnőttet és gyermeket is megtartani, hiszen sokszor maga a kapcsolódás is gyógyító erejű. Fontosnak tartom a rendszerszemléletet, azt, hogy nemcsak a gyermekkel, hanem az őt körülvevő környezettel is egyaránt foglalkozzunk és közösen, együtt fejlődjünk. Keressenek bizalommal!

FOGADÓÓRÁK:

Fogadóóra: Kedd – Csütörtök     E-mail:  anna.kurthy@gmail.com      Telefonszám: +36 30 996 6207MIBEN TUD SEGÍTENI AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS?

Az iskolapszichológus munkájának elsődleges célja az iskola nevelő-oktató munkájának segítése és a gyermekek személyiségfejlődésének támogatása a prevenció, megelőzés eszközeivel. Konzultáció, tanácsadás formájában segít megelőzni, csökkenteni a lehetséges problémák előfordulási gyakoriságát.

Az iskolapszichológusi foglalkozás nem terápia! Nem helyettesíti a terápiás pszichológusi, vagy gyermekpszichiátriai megsegítést. A tanácsadás keretein túlmutató problémák esetén az iskolapszichológus a szülőt és a gyermeket a megfelelő szakemberhez irányítja (pl. pszichiátria, pszichoterápia, családterápia, stb.)

Milyen problémák esetében tud segíteni:

  • beilleszkedési nehézségek
  • érzelmi nehézségek: szorongás, félelmek, lehangoltság, önértékelés
  • frusztráció, agresszió, viselkedészavar
  • szülők válása, gyász – veszteségfeldolgozás
  • krízishelyzet azonosítása, pszichés megsegítés
  • pályaválasztás, tehetséggondozás

Az iskolapszichológus feladata továbbá a pedagógusokkal folytatott konzultáció is, mely során a gyermek érdekében szükséges aktuális tennivalókat egyeztetjük, akár a tovább irányítás szükségessége, vagy meglevő szakvélemények értelmezése, egyes nevelési elemek, vagy szabályok megváltoztatása kapcsán.

Az iskolapszichológusnak titoktartási kötelezettsége van, így kizárólag abban az esetben beszélhet a feltárt problémákról a pedagógussal, ha a szülő vagy a tanuló erre felhatalmazza, illetve ha a gyermek érdekében ez nélkülözhetetlen.

MILYEN TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS AZ ISKOLÁBAN?

  • Különféle szűrőeljárásokat, diagnosztikai eszközöket használ az egyén, illetve csoportok/ osztályok megismerésére (kortárs kapcsolatok vizsgálata, tanulási stílus mérése, képességmérés, pályaorientáció, stb.)
  • Problémafókuszú, illetve prevenciós célzatú tréningeket vezet csoportokban/ osztályokban

(konfliktuskezelés, közösségépítés, bullying, pályaorientáció, stb.)

  • Szülőkonzultációt biztosít nevelési kérdésekkel, dilemmákkal, élethelyzetváltozásokkal kapcsolatosan
  • Egyéni tanácsadás

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSSAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL?

A szülő, a pedagógus és maga a gyermek is kérheti az iskolapszichológus segítségét.

A tanulóval való első találkozást minden esetben megelőzi a szülővel való személyes vagy online konzultáció, és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltése.

Szülői konzultációra emailen vagy telefonos kapcsolatelvételt követően, előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Iskolapszichológusi tájékoztató >>