A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS INFORMÁCIÓI 2023/24-es tanév

2023-09-18

Tisztelt Szülők!

Honlapunkon létrehoztunk egy továbbtanulás modult, itt osztjuk meg Önökkel és nyolcadikos tanulóinkkal azokat a hasznos információkat, melyek segítségével tájékozódhatnak az aktuális középfokú felvételi eljárásról.

Nyolcadikos tanulóink kiemelt feladata, hogy magyarból és matematikából eredményesen felkészüljenek. Ennek érdekében a két tantárgyból felvételi előkészítőket tartunk. Idén az első félévben a matematika órák számát megemeltük 1-gyel, ezáltal az előkészítő óra beépülhetett az órarendbe. A magyar előkészítők időpontját a foglalkozást tartó tanárok beszélik meg a tanulókkal. Természetesen a többi tantárgyra is fontos koncentrálni, mert a vitt pontok az érdemjegyekből tevődnek össze.

A pályaválasztásban a pedagógiai szakszolgálatok is segítséget nyújtanak pályaorientációs csoportfoglalkozások szervezésével, melyeknek fő célja a tanulói önismeret elmélyítése és a széles körű információnyújtás.

Az Oktatási Hivatal új fejlesztése is támogatja a nyolcadikos diákok pályaválasztását:

„A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 11. § (10) bekezdése szerint az általános iskolai feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80. § (1a) bekezdése alapján a tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát. Az országos pályaorientációs vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat (mérés)) megszervezése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elkészített és az iskolák számára a www.oktatas.hu honlapon a vizsgálat (mérés) időszakának kezdetekor elérhetővé váló digitális mérő és támogató eszközzel, valamint a Hivatal által kiadott alábbi eljárásrend alkalmazásával történik.”

A vizsgálatról (mérésről) röviden: A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára. A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat.

A mérést intézményi keretek között bonyolítjuk le a kijelölt időszakban. A mérés céljáról és eredményeiről a tanulókat is tájékoztatjuk.

Eredményes pályaválasztást kívánunk!

Tisztelettel: Kalácska Barbara igh.

A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK, HATÁRIDŐK A 2023/2024. TANÉVBEN, ÉS A FELADATOK IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE

 AZ OKTATÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓI A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

HASZNOS LINKEK:

4 MODULBÓL ÁLLÓ PÁLYAORIENTÁCIÓT ÉS AZ MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) KOMPETENCIÁKAT TÁMOGATÓ MÉRŐESZKÖZ

https://pom.oktatas.hu/

ONLINE PRÓBAFELVÉTELI SZEPTEMBERBEN:

https://felviteszt.hu/