2021-01-11

Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja 2021. január 23. szombat 10 óra.

Előzetes értesüléseink szerint azok a tanulók, akik az Illyés Gyula Gimnáziumba adták be az írásbeli felvételire való jelentkezésüket két helyszínen írják meg a vizsgát: a nyolcadikos tanulók a Herman Ottó Általános Iskolában, a hatodikosok az Illyés Gyula Gimnáziumban. A részletes információk a két iskola honlapján megjelentek, mi is továbbítjuk Önök felé. Akik nem az Illyés Gimnáziumot jelölték meg az írásbeli vizsga helyszínének a megjelölt intézmény honlapján tudnak tájékozódni a felvételi menetéről.

Az EMMI értesítése szerint egy újabb pótnapot is biztosítanak február 5-én, ezt viszont kizárólag azoknak a tanulóknak akik igazoltan Covid19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténban voltak, vagy elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni sem az eredeti, sem a pótnapon. Ezekről az információkról a következő linkeken tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/egeszsegugyi_ajanlasok_20201021.pdf

Több szülő jelezte, hogy az esetleges megbetegedés elkerülése érdekében kikérné gyermekét a felvételi előtti néhány napról. Erre természetesen lehetőséget biztosítunk, kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek a hiányzás intervallumát. Amennyiben nem jelzik előre a felvételi miatti hiányzást, csak orvosi igazolást tudunk elfogadni.

Mindenkinek sikeres felvételit kívánunk, bízunk benne, hogy a nehezített körülmények ellenére tanulóink eredményesen szerepelnek a vizsgákon!

Tisztelettel:

Kalácska Barbara igh.

Középiskolai bemutatkozó videók és tájékoztatók

SASHEGYI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM

 

Bemutatkozó videó >>

Reál tagozat videó >>

Humán tagozat videó>>

ÚJBUDAI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM Videó >>
TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Videó >>

Felvételi tájékoztató >>

BGSZC MECHATRONIKAI TECHNIKUM  Bemutatkozó videó >>

Várunk a Mechában videó >>

BUDAKESZI NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM Felvételi tájékoztató 2020/21 >>

Felvételi tájékoztató szórólap >>

Felvételi eljárás szórólap >>

Igazgatói tájékoztató >>

Diákokról diákoknak >>

SZENT BENEDEK TECHNIKUM

Szakképző Iskola, Középiskola és

Alapfokú Művészeti Iskola Budaörsi Tagintézménye

Honlap >>

Tájékoztató szórólap 1.  >>

Tájékoztató szórólap 2. >>

BMSZC VEREBÉLY TECHNIKUM Bemutató film >>

Tájékoztató füzet >>

Nyitott kapuk >>

MAGYAR HAJÓZÁSI TECHNIKUM
Beiskolázási levél >>

Tájékoztató >>

Plakát 1. >>

Plakát 2. >>

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM Bemutató videó>>

Középfokú felvételi eljárás információi 2020/21-es tanév

Tisztelt Szülők!

Honlapunkon létrehoztunk egy pályaválasztási modult, itt osztjuk meg Önökkel és nyolcadikos tanulóinkkal azokat a hasznos információkat, melyek segítségével tájékozódhatnak az aktuális középfokú felvételi eljárásról.

Nyolcadikos tanulóink kiemelt feladata, hogy magyarból és matematikából eredményesen felkészüljenek. Ennek érdekében a két tantárgyból felvételi előkészítőket tartunk. Idén az első félévben a matematika órák számát megemeltük 1-gyel, ezáltal az előkészítő óra beépülhetett az órarendbe. A magyar előkészítők időpontját a szaktanárok beszélik meg a tanulókkal. Természetesen a többi tantárgyra is fontos koncentrálni, mert a vitt pontok az érdemjegyekből tevődnek össze.

Az eddigi években október végén városi pályaválasztási szülői értekezleteket tartottunk, ahol 9-10 középiskola intézményvezetője mutathatta be iskoláját. Sajnos ez a jelen helyzetben idén nem valósulhat meg. Dolgozunk az alternatívákon, ezekről időben tájékoztatni fogjuk Önöket. A középiskolák a honlapjukon fogják megosztani, hogy idén milyen formában tudják bemutatni intézményüket, ezért érdemes figyelni a kiválasztott iskolák tájékoztatásait.

Idén az Oktatási Hivatal új fejlesztése is támogatja a nyolcadikos diákok pályaválasztását:

„A 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) értelmében: „Az oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók.”

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 11. § (7) bekezdése szerint: „Az általános iskolai feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.”

Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja.

Az alábbi linken a tanulóknak szóló felhasználói kézikönyvet olvashatják el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/palyaorientacio/kezikonyv_tanuloknak_OPM.pdf

A mérést intézményi keretek között bonyolítjuk le a kijelölt időszakban. A mérés céljáról és eredményeiről a tanulókat is tájékoztatjuk.

A pályaválasztásban a pedagógiai szakszolgálatok is segítséget nyújtanak pályaorientációs csoportfoglalkozások szervezésével, melyeknek fő célja a tanulói önismeret elmélyítése és a széles körű információnyújtás.

Eredményes pályaválasztást kívánok!

Tisztelettel:

Kalácska Barbara igh.