2022/23-as tanév

2022-10-10

Tisztelt Szülők!

Honlapunkon létrehoztunk egy továbbtanulás modult, itt osztjuk meg Önökkel és nyolcadikos tanulóinkkal azokat a hasznos információkat, melyek segítségével tájékozódhatnak az aktuális középfokú felvételi eljárásról.

Nyolcadikos tanulóink kiemelt feladata, hogy magyarból és matematikából eredményesen felkészüljenek. Ennek érdekében a két tantárgyból felvételi előkészítőket tartunk. Idén az első félévben a matematika órák számát megemeltük 1-gyel, ezáltal az előkészítő óra beépülhetett az órarendbe. A magyar előkészítők időpontját a foglalkozást tartó tanárok beszélik meg a tanulókkal. Természetesen a többi tantárgyra is fontos koncentrálni, mert a vitt pontok az érdemjegyekből tevődnek össze.

A pályaválasztásban a pedagógiai szakszolgálatok is segítséget nyújtanak pályaorientációs csoportfoglalkozások szervezésével, melyeknek fő célja a tanulói önismeret elmélyítése és a széles körű információnyújtás.

Az Oktatási Hivatal új fejlesztése is támogatja a nyolcadikos diákok pályaválasztását:

„A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 12 § (10) bekezdése szerint az általános iskolai feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80. § (1a) bekezdése alapján a tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát. Az országos pályaorientációs vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat (mérés)) megszervezése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elkészített és az iskolák számára a www.oktatas.hu honlapon a vizsgálat (mérés) időszakának kezdetekor elérhetővé váló digitális mérő és támogató eszközzel, valamint a Hivatal által kiadott alábbi eljárásrend alkalmazásával történik.”

A vizsgálatról (mérésről) röviden: A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára. A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat.

A mérést intézményi keretek között bonyolítottuk le a kijelölt időszakban. A mérés céljáról és eredményeiről a tanulókat is tájékoztatjuk.

Eredményes pályaválasztást kívánunk!

Tisztelettel: Kalácska Barbara igh.

A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS INFORMÁCIÓI 2022/2023-as tanév

A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK, HATÁRIDŐK A 2022/2023. TANÉVBEN, ÉS A FELADATOK IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/2022_2023_tanev_rendje_KIFIR.pdf

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. ÉVFOLYAMÁRA JÁRÓ TANULÓK RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

 TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KIFIR_adatvedelmi_tajekoztato_2022_2023.pdf

 TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI LAPOK ALÁÍRÁSÁRÓL

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

 KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁINAK – MAGYAR NYELVI ÉS MATEMATIKA – FELADATLAPJAIRÓL

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar

 KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELADATSOROK, JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓK

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁKRÓL

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

TELJES ÖSSZEFOGLALÓ KIADVÁNY:

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KIFIR_kiadvany_teljes_2022_2023.pdf

HASZNOS LINKEK:

4 MODULBÓL ÁLLÓ PÁLYAORIENTÁCIÓT ÉS AZ MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) KOMPETENCIÁKAT TÁMOGATÓ MÉRŐESZKÖZ

https://pom.oktatas.hu/

PÁLYAVÁLASZTÁSI KISOKOS:

https://palyavalasztas.fpsz.hu/tovabbtanulasi-kisokos-2022-23/?fbclid=IwAR3EuUcV8cM4AmihcWXCiwqWhRQFFSFH–jzaLCXmk18ipYmWG7p5yMuJaY

NYÍLT NAPOK:

https://palyavalasztas.fpsz.hu/nyilt-napok-a-kozepiskolakban/?fbclid=IwAR3XEoJpdtRHRY1jUqpku5O5nVXHh7_Fybu6w2qMseDPOTtEMR-iJb2Aaxc

 


Középiskolai bemutatkozó videók és tájékoztatók

SASHEGYI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM

 

Bemutatkozó videó >>

Reál tagozat videó >>

Humán tagozat videó>>

ÚJBUDAI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM Videó >>
TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Videó >>

Felvételi tájékoztató >>

BGSZC MECHATRONIKAI TECHNIKUM  Bemutatkozó videó >>

Várunk a Mechában videó >>

BUDAKESZI NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM Felvételi tájékoztató >>

Felvételi tájékoztató szórólap >>

Felvételi eljárás szórólap >>

Igazgatói tájékoztató >>

Diákokról diákoknak >>

SZENT BENEDEK TECHNIKUM

Szakképző Iskola, Középiskola és

Alapfokú Művészeti Iskola Budaörsi Tagintézménye

Honlap >>

Tájékoztató szórólap 1.  >>

Tájékoztató szórólap 2. >>

BMSZC VEREBÉLY TECHNIKUM Bemutató film >>

Tájékoztató füzet >>

Nyitott kapuk >>

MAGYAR HAJÓZÁSI TECHNIKUM
Beiskolázási levél >>

Tájékoztató >>

Plakát 1. >>

Plakát 2. >>

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM Bemutató videó>>