VERSENYKIÍRÁS

A verseny meghirdetője: Budaörs 1. Sz. Általános Iskola

Verseny ideje: 2022.05.06. 10.00 óra

Ebben a tanévben (2021/22) a pandémia miatt szüneteltetett szaktárgyi megyei biológiaverseny rendezését újra meghirdetjük, melynek helyszíne és lebonyolítója a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola.

Cím: 2040 Budaörs, Hársfa u. 29.

E-mail cím: ik5706@gmail.com

weboldal: www.elsoiskola.hu

A versenyen nyolcadik évfolyamos tanulók indulhatnak. Függetlenül attól, hogy milyen típusú iskolába járnak. 

A verseny egy fordulós. A versenyző diákok iskolájának biológiatanárai nevezik tanulóikat. Iskolánként maximum 6 diákot lehet nevezni.

Nevezési határidő: 2022. 04.22. az ik5706@gmail.com email címre a csatolt nyilatkozattal.  NYILATKOZAT >>

A nevezéseket a benevezett tanuló iskolájának hivatalos e-mail címéről kérem elküldeni.

A megyei döntő költségeit a szervezők vállalják, a versenyző tanulók iskolája részéről díjtalan. 

A megyei forduló ismeretanyaga: az erdő, a mező, a víz-vízpart, a távoli tájak élővilága. ökológiai alapismeretek, az élőlények rendszerezése, sejttani alapismeretek. Az emberi kültakaró, mozgás-szervrendszer, anyag és energiaforgalom, egészségügyi alapismeretek.

Felkészüléshez felhasználható tankönyvek: Mozaikos és OFI-s tankönyvek 5-8.o.

A versenykiírás az intézmény honlapján is olvasható: www.elsoiskola.hu 

A megyei forduló feladatlapját felkért független szaktanár állítja össze. A megyei döntőn feladatlapon dolgozik a versenyző, a megoldásait átvezeti az értékelőlapra. A feladatlap 100 pontos, megoldására és az értékelőlapra való átvezetésre 120 perc áll rendelkezésre. Csak az értékelőlapot adja be a versenyző. A verseny végén a zsűri javítja a értékelőlapokat és eredményt hirdet. Előre láthatólag legkésőbb 14:00-ig eredményt hirdetünk. 

Fontos, amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a helyszíni lebonyolítást, akkor digitális formában online (REDMENTÁBAN) fogjuk megrendezni. Ennek részleteiről előtte küldünk értesítést.

A verseny első hat helyezettje kap oklevelet és tárgyjutalomként nívós szakmai könyvet. 

A verseny rendezésével, szervezésével, lebonyolításával megbízott pedagógus:

Kovácsik Ildikó, e-mail címe: ik5706@gmail.com, telefonszáma: +36 30 3777 585

 

Budaörs, 2022. március 17.

Simsik Zsuzsanna – igazgató  

Kovácsik Ildikó – biológiatanár

NYILATKOZAT >>

Címkék: