ecdl_modul

 “ Tanuld meg a játékszabályokat aztán már csak játszanod kell  –

persze mindenkinél jobban.”

(Albert Einstein)

 

Örökérvényű igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. Tehát arra, ami fontos az életben. A jól képzett, jól felkészült, a változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új lehetőségek kihasználatlanok maradnak.

Ezért kezdtünk el iskolánkban – immár 16 éve – az emelt óraszámú informatika oktatását. Tartottuk ezt akkor is nagyon fontosnak és tartjuk ezt most annak!

Az emelt óraszámú képzésben az óraszámok az 1, 2, 3. osztályban heti 2 óra, 4. osztályban 2,5 óra, 5, 6 és a 7. osztályban 2, míg a 8. osztályban heti 3 órára emelkedik.

Így a tanulók gyakorlatilag, itt az iskolában sajátítják és mélyítik el a tanagyagot. Komoly iskolai munka mellett, otthoni gyakorlást csak nagyon kevés tanulónak kell végeznie. A tantárgy oktatása során a gyakorlati oktatást részesítjük előnyben, az elméletet ennek kiegészítéseként kisebb arányban alkalmazzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelyek segítségével képesek lesznek az új ismereteket elsajátítani.

Az informatika emelt tantervű képzésének keretében első osztálytól informatikát és emellett harmadik osztálytól angol nyelvet is tanítunk. A matematikát ötödik és hatodik évfolyamon emelt óraszámban tanulhatják a gyerekek.

Az informatikaoktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik, hiszen a tanuló

– tartós és erős motivációban részesül;
– állandó és azonnali pozitív visszacsatolást kap;
– a kreativitása kibontakozik;
– lehetőséget kap az intenzív gyakorlásra;
– alapvető informatikai ismereteket sajátít el;
– fejlődik a síkban és térben való tájékozódási képessége;
– a figyelem tartóssága nő, a figyelemmegosztás differenciálódik;
– az önbizalom, az önállóság, a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik.

Szívesen méretettjük meg tehetségünket országos, ill. megyei versenyeken. Rendszeresen részt veszünk:

– Kozma László Országos Informatikai versenyen
– Gábor Dénes Emlékversenyen
– PC-Kismester Országos Informatikai Versenyen
– HÓDítsd meg a biteket!

ahol szépen teljesítenek tanulóink, szinte minden évben a döntősek vagyunk, és nemcsak a döntőben, hanem a dobogón is.

Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a kikapcsolódásra is. Kirándulásokat szervezünk a tagozatnak, így pl. Szegedi Informatikai Történeti Múzeumba, IBM, Microsoft, az etyeki Korda Filmstúdióban, a KÜRT cégnél, voltunk a Paksi Atomerőműben. Az utóbbi években az 5. osztállyal a Bécsi Technikai Múzeumot látogatjuk meg.

Az Európai Unió tagjaként komoly versenyre kell felkészítenünk a tanulókat, hiszen csak az alkalmazható tudással lehet érvényesülni. Ezért kezdtük el diákjainkat felkészíteni az ECDL vizsgára, így a 7-8. osztályos tanulóink – nem kötelező jelleggel – képesek eredményes vizsgamodulok megszerzésére is.

Nem téveszthető szem elől, hogy a tudományágak a semmiből jöttek elő és a végtelenbe tartanak. Nekünk is lépést kell vele tartani…

 

Informatikai oktatással kapcsolatos események >>