Általános tantervű képzésÁltalános iskolai képzést 1-8. osztályig nyújtunk a hozzánk járó tanulóknak.

Képzési rendszerünkben a kerettanterv tantárgyai jelennek meg, amelyek lefedik a kötelezően előírt követelményeket és helyi tantervünk sajátosságait. A tantárgyakat olyan évfolyamon kezdjük tanítani a kerettantervi rendeletnek megfelelően, hogy a követelmények biztonsággal teljesíthetőek legyenek.

Mivel iskolánkban német nemzetiségi oktatás is folyik, az általános tantervű, az emelt szintű ének-zene és informatika képzésben részt vevő tanulókat osztályfőnöki órán ismertetjük meg a német nemzetiségi hagyományokkal.

A nemzetiségi oktatásban részt vevők szintén osztályfőnöki órán ismerkedhetnek meg a magyar hagyományokkal. Havonta több délutáni iskolai rendezvénnyel őrizzük a helyi hagyományokat, melyeken minden tanulónk részt vesz, pl. Márton napi lámpás felvonulás.

Négyévente városi beiskolázású kis létszámú fejlesztő osztályt indítunk. Ezeket a tanulókat 4. osztály végén a körzetileg illetékes iskola veszi át városi megállapodás alapján.