A német nemzetiségi osztályainkban folyó oktató-nevelő munkát a Nemzeti alaptanterven, a kerettantervi rendeleteken kívül a Nemzeti etnikai kisebbségek oktatásának irányelvei határozzák meg.

A nemzetiségi oktatás célja a hagyományok megőrzése, a nemzetiségi identitás elmélyítése. Sajátos helyzetet teremt, hogy a nemzetiségi osztályba jelentkező gyerekek nem beszélik a nemzetiség nyelvét (német), ezért a nemzetiségi nyelvvel, mint idegen nyelvvel ismerkednek.  A német nemzetiségi nyelvórák száma heti 5 óra az alsó és a felső tagozaton egyaránt.

4. osztálytól vezetjük be a szaktantárgyi német nyelvű oktatást. A gyorsabban haladók alsó tagozaton német nyelvű ének és környezetismeret, felső tagozaton német nyelvű természetismeret, illetve földrajz és német nyelvű történelem órákon vehetnek részt.
A német- hon és népismeret oktatására külön órakeret biztosítunk, illetve tantervi tartalmait a gyorsabban haladó csoportokban a német nyelvű természetismeret, földrajz és történelem tantárgyakba integráltuk. 1-6. évfolyamon tanulóink a tantárgy keretében néptánc oktatásban is részesülnek. Az iskolai oktatást tematikus kirándulások, nyelvi táborok egészítik ki.

Német nemzetiségi oktatásA nyolcadik osztály elvégzése után tanulóink megbízható nyelvismerettel rendelkeznek, mindennapi élethelyzetekben a társalgás, kommunikálás nem jelent problémát számukra. A jeles rendűek bátran próbálkozhatnak nyelvvizsga letételével is.

A nemzetiségi képzésben részt vevő tanulóink a magyar kultúra elsajátítására osztályfőnöki órákon kapnak lehetőséget. A magyar nemzetiségű gyerekek a kisebbségi kultúrával osztályfőnöki órákon és a délutáni közös iskolai programokon ismerkednek meg.

.