Könyvtári házirend – 1. Sz. Általános Iskola Könyvtára

 

Kérlek, figyelmesen olvasd el könyvtárunk házirendjét, és tartsd be az alábbi szabályokat!

1. Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja.

2. A kölcsönzés ingyenes. Az iskolai könyvtárból szeptember 1-től május 31-ig lehet kölcsönözni.

3. Egy időben egyszerre 2 db könyv lehet nálad.

4. A kölcsönzési határidő az alsó tagozat könyvtárában: 2 hét. A felső tagozatos könyvtárban a kölcsönzési határidő 3 hét. Ha tovább is szükséged van az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő 2 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másik tanulónak nincs szüksége arra a könyvre.

5. Vigyázz a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra! A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalsz, azonnal szólj a könyvtáros tanár néninek. A könyv épségét, tisztaságát kötelességed megóvni. A megrongált könyv helyett újat kell vásárolnod, vagy a mindenkori értékét meg kell térítened.

6. Az elveszett könyvet meg kell vásárolnod, vagy értékét meg kell térítened.

7. Tanév végén a könyvtáros-tanár által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket vissza kell hoznod.

8. A nem kölcsönözhető könyveket a nyitvatartási időben a könyvtáros engedélyével használhatod.

9. A könyvtárból engedély nélkül ne vigyél el semmilyen felszerelést, vagy könyvet!

10. A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.

11. A könyvtárba ételt és italt behozni nem szabad a dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében!

12. A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. Úgy viselkedj, hogy ne zavard mások tevékenységét, pl. hangos beszéddel!

13. A könyvtárban csak akkor tudunk eligazodni, ha a könyvtári rendet megőrizzük. Ha nem tudod, honnan emelted le a könyvet, akkor hagyd azt inkább az asztalon, vagy szólj a könyvtárosnak!

14. Használd az őrjegyet! Az őrjegy segít abban, hogy a könyveink ne keveredjenek össze. A könyvjelzőhöz hasonló funkciót tölt be, itt a polcról leemelt könyv helyét őrizzük vele. Válogatáskor tedd a kiválasztott könyv helyére, az őrjegyed jelzi majd, hová kell visszatenned. Vigyázz! Minden őrjegyen más képet találsz. Jegyezd meg a sajátodat, nehogy más helyére pakolj! Ha elfelejtetted használni az őrjegyet, csak hagyd valamelyik asztalon a könyvet, a könyvtáros majd később a helyére rakja.

15. A könyvtár helyiségébe kabátot, iskolatáskát, értéktárgyat ne hozz be, mert tárolásukra nincs elég hely, valamint azok eltűnéséért a könyvtárosok nem vállalnak felelősséget!

16. A könyvtári számítógépeket úgy használd, hogy a csendes tanulást, társaid munkáját ne zavard!

 

A számítógép használata

– A könyvtári számítógép elsősorban a TANULÁST szolgálja! Ezért nem lehet rajtuk játszani, csetelni, msn-ezni.

– Délutánonként használhatók.

– A gép használatára a használói füzetben előre be kell jelentkezni. Ez a torlódások és viták elkerülése érdekében szükséges. Sürgős feladat esetén lehet ez alól kivételt tenni. A füzetben történő jelentkezés idejében a bejelentkező információszerzésre használhatja a gépet.

– Egy tanuló egy alkalommal 15 percet tölthet a számítógépnél.

– A gépekre nem menthet senki semmit, és nem telepíthet semmilyen programot. Szoftvert telepíteni, és a számítógépeken játszani tilos.

– Az olvasó a számítógép programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve a Windows XP operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő stb.)

– A tanulóknak kötelessége vigyázni a számítógépekre

– A nem megfelelő viselkedés és meg nem engedett oldalak használata a SZÁMÍTÓGÉPTŐL VALÓ ELTILTÁST eredményezheti.