Örökérvényű igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. Tehát arra, ami fontos az életben. A jól képzett, jól felkészült, a változásokhoz alkalmazkodni tudó fiatalok nélkül az új lehetőségek kihasználatlanok maradnak.

Ezért kezdtünk el iskolánkban – 1997-ben – az emelt óraszámú informatika oktatását. Tartottuk ezt akkor is nagyon fontosnak és tartjuk ezt most annak!

Az emelt óraszámú képzésben az óraszámok az 1-7. osztályban heti 2 óra, míg a 8. osztályban heti 3 órára emelkedik. Ezenkívül heti egy órában plusz egy matematika órájuk is van a gyerekeknek. Majd negyedik osztálytól angol nyelvet is tanítunk.

A tanulók gyakorlatilag, itt az iskolában sajátítják és mélyítik el a tanagyagot. Komoly iskolai munka mellett, otthoni gyakorlást csak nagyon kevés tanulónak kell végeznie. A tantárgy oktatása során a gyakorlati oktatást részesítjük előnyben, az elméletet ennek kiegészítéseként kisebb arányban alkalmazzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelyek segítségével képesek lesznek az új ismereteket elsajátítani, megfelelő digitális kompetenciájuk kialakítása segítségével a mindenkori innovációk gyors követésére.

Képességeiket fejleszteni kell,- a digitális identitás, digitális eszközök használata, digitális (ön)védelem, digitális biztonság, digitális érzelmi intelligencia, digitális kommunikáció, digitális műveltség valamint a digitális jogok –területén. ezen képességeket olyan alapvető emberi értékekre kell alapozni, mint az empátia, a mások tisztelet, a becsület, a körültekintés, hogy biztonságban jól együtt tudjanak kreatív módon dolgozni. Képesek legyenek a technológiát szolgálatukba állítani, ahelyett, hogy ők szolgálánk azt.

Az informatikaoktatással az egész gyermeki személyiség fejlődik, hiszen a tanuló:

– tartós és erős motivációban részesül;

– állandó és azonnali pozitív visszacsatolást kap;

– a kreativitása kibontakozik;

– lehetőséget kap az intenzív gyakorlásra;

– alapvető informatikai ismereteket sajátít el;

– fejlődik a síkban és térben való tájékozódási képessége;

– a figyelem tartóssága nő, a figyelemmegosztás differenciálódik;

– az önbizalom, az önállóság, a saját elképzelés megvalósítási igénye fejlődik.

Szívesen méretettjük meg tehetségünket országos, ill. megyei versenyeken. Rendszeresen részt veszünk:

– Kozma László Országos Informatikai versenyen

– Gábor Dénes Emlékversenyen

PC-Kismester Országos Informatikai Versenyen

HÓDítsd meg a biteket!

ahol szépen teljesítenek tanulóink, szinte minden évben a döntősek vagyunk, és nemcsak a döntőben, hanem a dobogón is.

Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a kikapcsolódásra is. Kirándulásokat szervezünk a tagozatnak, így pl. Szegeden vagy Bécsben lévő Informatikai Történeti Múzeumba, IBM, Microsoft, az etyeki Korda Filmstúdióban, a KÜRT cégnél, voltunk a Paksi Atomerőműben, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban a teljesség igénye nélkül. A tagozat 20. évfordulója alkalmából 4 napra az olaszországi Maranelloban a Ferrari Múzeumban is jártunk.

A 2015/2016-os tanévtől számos programmal veszünk részt a Digitális Témahét programjain.

Az Európai Unió tagjaként komoly versenyre kell felkészítenünk a tanulókat, hiszen csak az alkalmazható tudással lehet érvényesülni. Ezért kezdtük el diákjainkat felkészíteni az ECDL vizsgára, így a 7-8. osztályos tanulóink – nem kötelező jelleggel – képesek eredményes vizsgamodulok megszerzésére is.

Nem téveszthető szem elől, hogy a tudományágak a semmiből jöttek elő és a végtelenbe tartanak. Nekünk is lépést kell vele tartani…