2021/22. tanév

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában a 2021/22-es tanévben iskolai hit-és erkölcstan tantárgy oktatását vállaló egyházak bemutatkozását itt olvashatják el az érdeklődő szülők.

Evangélikus     Tájékoztató >>
Görög Katolikus    
Hit Gyülekezet Videó >>
Református     Tájékoztató >>
Római Katolikus     Tájékoztató >>

 

 

 

 

 

 

.