Tisztelt Szülők!

Elérkezett az idő, amikor gyermekük egy fontos életszakasza kezdődik meg az általános iskolai beiratkozással. Bízunk benne, hogy gyermekeik szeptemberben a megszokott, programokkal teli, vidám, barátságos iskolánkban örömmel kezdik majd meg tanulmányaikat! A következőkben a beiratkozás adminisztratív követelményeihez találnak útmutatókat.

A tanköteles korba lépő gyermekek az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülők részére a KRÉTA e-ügyintézés felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az adatok rögzítésére április 16. éjfélig lesz lehetőségük.

A beiratkozás adatainak felvitele indokolt esetben személyesen is megtörténhet az eljárásrendben meghatározott szabályok szerint, ugyanakkor kérjük Önöket, hogy a beiratkozást elsősorban online bonyolítsák le. Ehhez intézményünk minden segítséget megad a következő telefonszámokon:

+3630/360-0952      +3630/360-0984

Tisztelettel:

Iskolavezetés

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK 2021/2022. TANÉV

 TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS>>

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi e-mailben a titkarsag@altisk1-bors.edu.hu címre intézményünk részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Személyes bejelentkezésre kizárólag telefonos időpont egyeztetés útján kerülhet sor a következő telefonszámokon, amelyeken segítséget kaphatnak az online beiratkozáshoz is:

+3630/360-0952

+3630/360-0984

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

1. A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
2. A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodáshoz
5. Törvényes képviselői nyilatkozat
6. Nyilatkozat nemzetiségi oktatás-nevelésről (csak a nemzetiségi tagozatra történő jelentkezés esetén)

Online beiratkozás esetén elegendő a lakcímkártya azon oldalát képként
vagy PDF-ként feltölteni, amelyen a lakó-,/tartózkodási hely látható, az
eredeti dokumentumok bemutatására legkésőbb a 2021/22-es tanév első
napján kerül sor.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2021. április 15-én 8-18 óráig, 2021. április 16-án 8-17 óráig van lehetőség.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

TAGOZATVÁLASZTÁS – OKTATÁSI FORMÁK

Oktatási formák bemutatása PDF >>
Kérjük válasszon legalább három irányultságot gyermekének a linken Irányultságok választása>>

ONLINE BEIRATKOZÁSI SEGÉDLET 2021/2022. TANÉV

Beiratkozó felület bemutatása https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E
E-ügyintézés kezdőlapja (az ideiglenes regisztrációval kell majd bejelentkezni) https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
KRÉTA felhasználói segédlet a beiratkozáshoz PDF>>

GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató gyermekétkeztetés igénybevételéről PDF >>
1. sz. Nyilatkozat DOCX >>
2. sz. Nyilatkozat DOCX >>

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK LEENDŐ ELSŐSEINK SZÁMÁRA

Etika hit és erkölcstan nyilatkozat 2021/22 PDF >>
Német nemzetiségi nyilatkozat PDF >>
Törvényes képviselő nyilatkozat PDF >>
Életvitelszerű tartózkodási nyilatkozat PDF >>
Iskolacsengő – budaörsi iskolák bemutatása PDF >>
Körzethatárok PDF >>

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában a 2021/22-es tanévben iskolai hit-és erkölcstan tantárgy oktatását vállaló egyházak bemutatkozását itt olvashatják el az érdeklődő szülők.

Evangélikus     Tájékoztató >>
Görög Katolikus    
Hit Gyülekezet Videó >>
Református     Tájékoztató >>
Római Katolikus     Tájékoztató >>

 

 

 

 

 

 

.