Tisztelt Szülők!

 

Elérkezett az idő, amikor gyermekük egy fontos életszakasza kezdődik meg az általános iskolai beiratkozással. Bízunk benne, hogy gyermekeik szeptemberben a megszokott, programokkal teli, vidám, barátságos iskolánkban örömmel kezdik majd meg tanulmányaikat! A következőkben a beiratkozás adminisztratív követelményeihez találnak útmutatókat.

A tanköteles korba lépő gyermekek az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus formájára 2022. április 6-tól nyílik meg az informatikai lehetőség a szülők részére a KRÉTA e-ügyintézés felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap .

Tisztelettel:

Iskolavezetés

Szülői tájékoztató PDF >>

A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

1. A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

A szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa

2. A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodáshoz
5. Törvényes képviselői nyilatkozat
6. Nyilatkozat nemzetiségi oktatás-nevelésről (csak a nemzetiségi tagozatra történő jelentkezés esetén)

TAGOZATVÁLASZTÁS – OKTATÁSI FORMÁK

Oktatási formák bemutatása PDF >>
Kérjük válasszon legalább három irányultságot gyermekének a linken Irányultságok választása>>

ONLINE BEIRATKOZÁSI SEGÉDLET 2022/2023. TANÉV

Beiratkozó felület bemutatása https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E
E-ügyintézés kezdőlapja (az ideiglenes regisztrációval kell majd bejelentkezni) https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

GYERMEKÉTKEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató gyermekétkeztetés igénybevételéről DOC >>
1. sz. Nyilatkozat DOCX >>
2. sz. Nyilatkozat DOCX >>

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK LEENDŐ ELSŐSEINK SZÁMÁRA

(Kérjük ezeket a nyomtatványokat kitöltve, kinyomtatva hozzák magukkal a beiratkozásra.)

Etika hit és erkölcstan nyilatkozat PDF >>
Német nemzetiségi nyilatkozat PDF >>
Törvényes képviselő nyilatkozat PDF >>
Életvitelszerű tartózkodási nyilatkozat PDF >>
Iskolacsengő – budaörsi iskolák bemutatása PDF >>
Körzethatárok PDF >>

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35. §-a alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, amely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában a 2022/23-as tanévben iskolai hit-és erkölcstan tantárgy oktatását vállaló egyházak bemutatkozását itt olvashatják el az érdeklődő szülők.

Evangélikus     Tájékoztató >>
Görög Katolikus     Tájékoztató >>
Hit Gyülekezet Videó >> http://www.hiteserkolcstan.hu/
Református     Tájékoztató >>
Római Katolikus     Tájékoztató >>

 

 

 

 

 

 

.